ฤดี

แจ้งผลการโอนชำระเงินผ่านธนาคาร

กรอกผลการชำระเงินเพื่อแจ้งยืนยันทางเรา
หมายเลขออเดอร์:

วันที่โอน:

เวลาที่โอน:
ชั่วโมง:

นาที:

ธนาคาร:

จำนวนเงิน:

หมายเหตุ:
โปรดคลิกเพื่อยืนยันตัวตน