ฤดี

ความรู้เรื่องเนื้อผ้าและเส้นใยชนิดต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012

ในการเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ไม่ว่าจะซื้อสวมใส่เองหรือหาซื้อเพื่อเป็นของขวัญ ของที่ระลึก นอกจากจะดูการออกแบบที่ชื่นชอบและเหมาะสมกับบุคลิกแล้ว ผู้เลือกซื้อสินค้าควรใส่ใจในเรื่องชนิดของผ้าและรายละเอียดต่างๆของเนื้อผ้า เพื่อที่จะได้รู้ว่าเนื้อผ้าในแต่ละประเภทนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร เหมาะสมกับการสวมใส่ในสภาพอากาศและกิจกรรมที่ต้องการหรือไม่ เพื่อประโยชน์ใช้สอยที่ดีที่สุด

ข้อมูลแต่ละชนิดของผ้าในส่วนนี้อาจเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการมากขึ้น

เลือกชนิดของเนื้อผ้า/เส้นใยที่ต้องการศึกษาด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด


เส้นใยธรรมชาติ

เส้นใยเซลลูโลส

เส้นใยฝ้าย
เส้นใยนุ่น
เส้นใยลินิน
เส้นใยป่านและป่านรามี
เส้นใยปอ
เส้นใยปอแก้ว
เส้นใยอะบากา
เส้นใยยูรีนา
เส้นใยสับปะรด
ใยมะพร้าว
เส้นใยป่านศรนารายณ์

เส้นใยโปรตีน

เส้นใยขนแกะ
เส้นใยขนสัตว์พิเศษ
เส้นใยขนอูฐ
เส้นใยขนแคชเมียร์
เส้นใยขนโมแฮร์
เส้นใยขนอัลปาก้า
เส้นใยมิ้งค์
เส้นใยกระต่าย
เส้นใยไหม

เส้นใยจากสินแร่

เส้นใยหิน
เส้นใยยางธรรมชาติ

เส้นใยสังเคราะห์

เส้นใยสังเคราะห์จากโปรตีน

เส้นใยแอสลอน

เส้นใยสังเคราะห์จากเซลลูโลส

เส้นใยเรยอน
เส้นใยอาซีเตด

เส้นใยสังเคราะห์จากสารเคมี

เส้นใยไนลอน
เส้นใยโพลีเอสเตอร์
เส้นใยสแปนเด็กซ์
เส้นใยอนิเด็กซ์
เส้นใยอะคริลิค
เส้นใยโมดาโครลิค
เส้นใยโอลิฟิน
เส้นใยซาแรน
เส้นใยยางสังเคราะห์
เส้นใยแก้ว
เส้นใยโลหะ
ฤดี: เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า และสินค้าอื่นๆพร้อมส่ง EMS ฟรีทุกวัน
กรอบรูป, กรอบรูป A4, กรอบรูปเปล่าขนาดต่างๆ