ฤดี

ขนกระต่าย (Rabbit Hair)

 แก้ไขล่าสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2559  |  เผยแพร่เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2555

ขนกระต่าย (Rabbit Hair) จัดอยู่ในเส้นใยประเภทขนสัตว์ที่เรียกกันว่า ขนเฟอร์ (Fur)


โดยทั่วไปแล้ว ขนกระต่ายนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ

ขนชั้นนอก อยู่ที่บริเวณรอบนอกของลำตัวมีลักษณะหยาบ กระด้าง ค่อนข้างแข็งและขาว ขนส่วนนี้ไม่นำไปทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม แต่นิยมนำไปทอเป็นผ้าเนื้อหยาบ สำหรับใช้ในการทำเครื่องเรือนและทอพรม

ส่วนขนชั้นในอยู่บริเวณรอบในติดกับหนังสัตว์ มีขนสั้นปกคลุมอยู่ มีลักษณะอ่อนนุ่มเป็นเส้นละเอียด มีคุณภาพดีกว่าขนชั้นนอก นำไปใช้ทำเสื้อผ้าเครื่อนุ่งห่ม และผ้าเนื้อดีสำหรับการตัดเย็บใช้สอยอื่นๆ

ฤดี: เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า และสินค้าอื่นๆพร้อมส่ง EMS ฟรีทุกวัน
กรอบรูป, กรอบรูป A4, กรอบรูปเปล่าขนาดต่างๆ