ฤดี

เส้นใยเรยอน (Rayon)

 แก้ไขล่าสุด: 01 พฤศจิกายน 2560  |  เผยแพร่เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2555

เรยอน เป็นเส้นใยเซลลูโลสสังเคราะห์หรือเซลลูโลสที่นำมาผลิตขึ้นใหม่ (Regenerated cellulose) รู้จักกันในชื่อว่าไหมเทียม ต่อมาภายหลังเรียกว่า เรยอน และได้รับการปรับปรุงคุณภาพ ให้ดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ เส้นใยเรยอนถูกคิดประดิษฐ์ขึันโดย นายโรเบิร์ท ฮุท (Robert Hooke) ซึ่งได้บันทึกไว้ในหนังสือ Micrographia แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่ายังมีวิธีที่จะคิดประดิษฐ์ เส้นใยให้เหมือนใยไหมได้

แต่ต่อมา George Audemars ได้ผลิตเส้นใยยาวจากของเหลวอันเป็นส่วนผสมของกิ่งหม่อน และกรดไนตริก เมื่อใช้เข็มจิ้มลงไปในน้ำยาเหลว ๆ แล้วดึงขึ้นมาจะเป็นเส้นใยยาว เมื่อถูกอากาศจะ แห้งและแข็ง

Ozanan ได้ประดิษฐ์เครื่องมือทำเส้นใยสังเคราะห์หรือหัวฉีดที่เรียกว่า สปินเนอเรท (Spinnerette) ขึ้นสำเร็จซึ่งได้ใช้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ทุกชนิดในเวลาต่อมา นอกจากนั้น Ozanan ได้นำเอาใบหม่อนไปวิเคราะห์เพื่อนำมาทำเส้นใย แต่ผลทีได้เป็นใยเซลลูโลส

ในระหว่างที่ Sir Joseph W. Swan คิดค้นเพื่อประดิษฐ์ไส้หลอดไฟฟัา เขาได้พบว่าไนโทร เซลลูโลสทีผลิตไส้หลอดไฟฟ้านั้นใช้ทำผ้าได้ดีด้วย ครอบครัวเขาจึงได้ผลิตเส้นใยถักเป็นลูกไม้ทอผ้า และเสื้อแล้วนำออกแสดงที่กรุงลอนดอน ผลงานของเขายังคงแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ง ชาติกรุงลอนดอนจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งนับว่าสวอนเป็นบุคคลแรกที่ผลิตเสันใยสังเคราะห์จากไนโทรเซลลูโลส ปัจจุบันใยไนโทรเซลลูโลสไม่ได้ใช้ผลิตผ้าแต่ใช้ทำเซลลูลอยด์ (celluloid) ซึ่งค้นพบโดย Wesly Hyatt

Cross และ Bevan ได้ร่วมกันคิดโครงสร้างทางเคมีชนิดต่าง ๆ ของเซลลูโลส และพบวา เซลลูโลสประเภทต่าง ๆ เมื่อทำปฎิกิริยากับคาร์บอนไดซัลไฟล์จะเกิดสารประกอบใหม่ละลายในน้ำได้ และตั้งชื่อว่าวิสคอส (Viscose) มีวิธีการผลิตง่ายกว่าไนโทรเซลลู์โลสและราคาถูกกว่า

บริษัท ดูปอง (Dupont) หันสนใจอุตสาหกรรมการผลิตผ้าบ้าง แต่ก็ล่าช้ากว่า บริษัทวิสคอสแห่งอเมอริกา (Viscos Company of America)

หลังสงครามโลกครั้งที่1 เส้นใยธรรมชาติมีปริมาณการผลิตน้อยลง เส้นใยเซลลูโลสสังเคราะห์จึงแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เส้นใยเรยอนได้พัฒนาก้าวหน้าเรื่อย ๆ สามารถปรับปรุงคุณสมบัติ มีความเหนียวมากขึ้น มีความมันลดลง สามารถผลิตเป็นเส้นใยยาวได้ ประเทศญี่ปุ่นจึงเริ่ม ให้ความสนใจอตสาหกรรมการผลิตเรยอนขึ้นบ้าง จนกระทั่งกลายเป็นผู้นำในเรื่องการผลิตเรยอน

มีโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนจำนวนมาก และยังดำเนินกิจการจนถึงทุกวันนี้โดยใช้ชื่อการค้า ตามบริษัทผู้ผลิตและส่งออกขายทั่วโลก เพราะเส้นใยเรยอนจากญี่ปุ่นมีราคาถูก เส้นใยเรยอนผลิตได้หลายวิธี มีการปรับปรุงคณภาพใหม่ขึ้นเรือย ๆ สามารถผลิตได้หลายชนิดและมืคุณสมบัติต่าง ๆ กัน

คุณสมบัติของผ้าเรยอน

  1. สวมใส่สบาย เพราะดูดความชื้นและระบายความร้อนออกได้ดี
  2. มีความทนทาน
  3. ทนความร้อน
  4. ยับง่าย
ฤดี: เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า และสินค้าอื่นๆพร้อมส่ง EMS ฟรีทุกวัน
กรอบรูป, กรอบรูป A4, กรอบรูปเปล่าขนาดต่างๆ