ฤดี

ขนเฟอร์ (Fur Fiber)

 แก้ไขล่าสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2559  |  เผยแพร่เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2555

ขนสัตว์ประเภทอื่น ๆ เรียกกันว่า ขนเฟอร์ (Fur) ได้แก่ ขนกระต่าย ขนแองกอร่า (Mask Rat)
ขนมิงค์ (MInk) และขน Hare (สัตว์ชนิดหนึ่งที่เหมือนกระต่าย)

ขนสัตว์พิเศษนี้โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ส่วน ขนชั้นนอก อยู่บริเวณรอบนอกของลำตัวมี ลักษณะหยาบ กระด้าง ค่อนข้างแข็งและขาว ขนส่วนนี้ไม่นำไปทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม นิยมทอเป็นผ้าเนื้อหยาบ ใช้ทำเครื่องเรือนและทอพรม ส่วนขนชั้นในอยู่บริเวณรอบในติดกับหนังสัตว์ มีขนสั้นนอก ปกคลุมอยู่ มีลักษณะอ่อนนุ่มเป็นเส้นละเอียด มีคุณภาพดีกว่าขนชั้นนอก ใช้ทำเสื้อผ้าเครื่อนุ่งห่ม และผ้าเนื้อดี

ฤดี: เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า และสินค้าอื่นๆพร้อมส่ง EMS ฟรีทุกวัน
กรอบรูป, กรอบรูป A4, กรอบรูปเปล่าขนาดต่างๆ