ฤดี

ขนแคชเมียร์ (Cashmere)

 แก้ไขล่าสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2559  |  เผยแพร่เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2555

ขนแคชเมียร์ เป็นขนที่ไดัจากแพะแคชเมียร์ ซึ่งมีอยู่ในแถวเอเชีย มีมากในธิเบต ชื่อ Cashmere ได้มาจากชื่อเมืองในแคว้นกัษมีระ โนประเทศอินเดียภาคเหนือ ซึ่งเป็นเเหล่งที่เลี้ยงแพะแคช เมียร์มากที่สุด แพะแคชเมียรู์รปร่างเล็กกว่าแพะเเองกอร่า ขนแพะแคชเมียร์มี 2 ชั้น ชั้นนอก (ขนเครา) ขนหยาบและยาว จะมีความยาวประมาณ 2-5 นิ้ว ขนชั้นในละเอียดอ่อนนุ่มแต่ สั้น จะมีความยาวประมาณ 1-3 นิ้ว สีธรรมชาติ สีขาว เทา และสีน้ำตาลอ่อน เส้นใยจะถูกสาง จากตัวแพะแคขเมียร์ ไม่ใช้การตัดขนเพราะในทุกๆฤดูใบไมัผลิ แพะแคชเมียร์จะผลัดขนกันเป็นเวลานาน หลายสัปดาห์ เจ้าของแพะจะตัองใช้แปรง ๆ ขนให้หลุดแล้วแยกขนชั้นนอกและขั้นในออกจากกัน แพะแคชเมียร์ 1 ตัว จะได้ขนชั้นในประมาณ 4 ออนซ์เท่านั้น

รูปร่างของขนแคชเมียร์ เมือสองด้วยกล้องจุลทัศน์ความยาวจะเซลล์ผิวชั้นนอกเป็น สเกลห่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจากขนสัตว์ชนิดอื่น ๆ ชัดเจน ส่วนกลางของเส้นขนจะใหญ่กว่าตอนหัว และปลายขน ถ้าดูตามขวางมีลักษณะกลม ขนที่มีสีน้ำตาลจะเห็นจุดสีอยู่ภายใน ถึงแม้ว่าขนแคชเมียร์ จะมีคุณสมบัติทั่ว ๆ ไปคล้ายขนแกะ แต่ก็แตกต่างกันตรงที่ด่าง ทำอันตรายต่อขนแคชเมียร์ ง่ายกว่าขนสัตว์ชนิดอื่นๆ

ผลผลิตที่ได้จากแพะแคเมียร์แท้ ๆ ต่อปีมีปริมาณน้อยมาก ถ้าจะตัดเสื้อคลุม 1 ตัว จะต้องใช้ขนแพะแคชเมียร์ถึง 30 ตัว เสื้อผ้าที่ผลิตจากขนแพะแคชเมียร์แท้ ๆ จึงมีราคาแพง มาก และเนื่องจากความสวยงามอ่อนนุ่ม สวมใส่สบายและให้ความอบอุ่นดี จึงเป็นที่พิมนิยมสำหร้บผู้ทิ่มี ฐานะดี ขนแคชเมียร์สามารถปั่นเป็นเส้นด้ายแบบต่าง ๆ มากชนิด และสามารถผลิตทำเป็นผ้าได้ทั้ง ผ้าเนื้อหนาและผ้าเนื้อบาง ขนแคชเมียร์ชนิดตีมักให้ตัดชุดสูท เสืัอกันหนาว เสื้อคลุม ส่วนชนิดหยาบ ใข้ทอกระสอบและใช้ผสมกับขนแกะเพื่อทำผ้าบุเครื่องเรือน เป็นต้น

ฤดี: เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า และสินค้าอื่นๆพร้อมส่ง EMS ฟรีทุกวัน
กรอบรูป, กรอบรูป A4, กรอบรูปเปล่าขนาดต่างๆ