ฤดี

เส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic)

 แก้ไขล่าสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2559  |  เผยแพร่เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2555

เส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber) เป็นเส้นใยที่เกิดจากการค้นคว้าและพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, คุณสมบัติ และประโยชน์ใช้สอยของเส้นใยได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นจากเส้นใยปกติทั่วไปที่ได้จากพืชและขนสัตว์ โดยในระยะแรกๆที่ได้คิดค้นเส้นใยสังเคราะห์นั้น ได้เริ่มต้นจากเส้นใยที่ได้จากเซลลูโลสที่ได้จากพืชมาทำการสังเคราะห์

เส้นใยจากการสังเคราะห์ขึ้นโดยมนุษย์นั้นมี 3 ชนิดหลักๆ ได้แก่

 1. เส้นใยเซลลูโลสสังเคราะห์ (Synthetic Cellulose Fibers)

  เรยอน (Rayon)

  เรยอน เป็นเส้นใยเซลลูโลสสังเคราะห์หรือเซลลูโลสที่นำมาผลิตขึ้นใหม่ (Regenerated cellulose) รู้จักกันในชื่อว่าไหมเทียม ต่อมาภายหลังเรียกว่า เรยอน และได้รับการปรับปรุงคุณภาพ ให้ดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ เส้นใยเรยอนถูกคิดประดิษฐ์ขึันโดย นายโรเบิร์ท ฮุท (Robert Hooke) ซึ่งได้บันทึกไว้ในหนังสือ Micrographia แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่ายังมีวิธีที่จะคิดประดิษฐ์ เส้นใยให้เหมือนใยไหมได้

  ต่อมา George Audemars ได้ผลิตเส้นใยยาวจากของเหลวอันเป็นส่วนผสมของกิ่งหม่อน และกรดไนตริก เมื่อใช้เข็มจิ้มลงไปในน้ำยาเหลว ๆ แล้วดึงขึ้นมาจะเป็นเส้นใยยาว เมื่อถูกอากาศจะ แห้งและแข็ง

  Ozanan ได้ประดิษฐ์เครื่องมือทำเส้นใยสังเคราะห์หรือหัวฉีดที่เรียกว่า สปินเนอเรท (Spinnerette) ขึ้นสำเร็จซึ่งได้ใช้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ทุกชนิดในเวลาต่อมา

  นอกจากนั้น Ozanan ได้นำเอาใบหม่อนไปวิเคราะห์เพื่อนำมาทำเส้นใย แต่ผลทีได้เป็นใยเซลลูโลส

  ในระหว่างที่ Sir Joseph W. Swan คิดค้นเพื่อประดิษฐ์ไส้หลอดไฟฟัา เขาได้พบว่าไนโทร เซลลูโลสทีผลิตไส้หลอดไฟฟ้านั้นใช้ทำผ้าได้ดีด้วย ครอบครัวเขาจึงได้ผลิตเส้นใยถักเป็นลูกไม้ทอผ้า และเสื้อแล้วนำออกแสดงที่กรุงลอนดอน ผลงานของเขายังคงแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ง ชาติกรุงลอนดอนจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งนับว่าสวอนเป็นบุคคลแรกที่ผลิตเสันใยสังเคราะห์จากไนโทรเซลลูโลส ปัจจุบันใยไนโทรเซลลูโลสไม่ได้ใช้ผลิตผ้าแต่ใช้ทำเซลลูลอยด์ (celluloid) ซึ่งค้นพบโดย Wesly Hyatt

  Cross และ Bevan ได้ร่วมกันคิดโครงสร้างทางเคมีชนิดต่าง ๆ ของเซลลูโลส และพบวา เซลลูโลสประเภทต่าง ๆ เมื่อทำปฎิกิริยากับคาร์บอนไดซัลไฟล์จะเกิดสารประกอบใหม่ละลายในน้ำได้ และตั้งชื่อว่าวิสคอส (Viscose) มีวิธีการผลิตง่ายกว่าไนโทรเซลลู์โลสและราคาถูกกว่า

  บริษัท ดปอง (Dupont) หันสนใจอุตสาหกรรมการผลิตผ้าบ้าง แต่ก็ล่าช้ากว่า บริษัทวิสคอสแห่งอเมอริกา (Viscos Company of America)

  หลังสงครามโลกครั้งที่1 เส้นใยธรรมชาติมีปริมาณการผลิตน้อยลง เส้นใยเซลลูโลสสังเคราะห์จึงแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เส้นใยเรยอนได้พัฒนาก้าวหน้าเรื่อย ๆ สามารถปรับปรุงคุณสมบัติ มีความเหนียวมากขึ้น มีความมันลดลง สามารถผลิตเป็นเส้นใยยาวได้ ประเทศญี่ปุ่นจึงเริ่ม ให้ความสนใจอตสาหกรรมการผลิตเรยอนขึ้นบ้าง จนกระทั่งกลายเป็นผู้นำในเรื่องการผลิตเรยอน

  มีโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนจำนวนมาก และยังดำเนินกิจการจนถึงทุกวันนี้โดยใช้ชื่อการค้า ตามบริษัทผู้ผลิตและส่งออกขายทั่วโลก เพราะเส้นใยเรยอนจากญี่ปุ่นมีราคาถูก เส้นใยเรยอนผลิตได้หลายวิธี มีการปรับปรุงคณภาพใหม่ขึ้นเรือย ๆ สามารถผลิตได้หลายชนิดและมืคุณสมบัติต่าง ๆ กัน

  คุณสมบัติของผ้าเรยอน

  1.สวมใส่สบาย เพราะดูดความชื้นและระบายความร้อนออกได้ดี
  2.มีความทนทาน
  3.ทนความร้อน
  4.ยับง่าย

 2. เส้นใยโปรตีนสังเคราะห์ (Synthetic Protein Fibers)

  เส้นใยโปรตีนสังเคราะห์ (Synthetic protein fibers) ผลิตขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก ราวๆปี ค.ศ. 1894 ในขณะนั้นใช้ชื่อว่า Vandura Silk แต่ถึงกระนั้นในครั้งแรกๆที่ผลิตขั้นก็ยังได้เส้นใยที่มีคุณสมบัติไม่ดีนัก เพราะเมื่อถูกน้ำจะสามารถละลายได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1904 Todtenhaupt ได้ผลิตเส้นใยโปรตีนจากหางน้ำนม (Casein) แต่ก็ยังมีคุณสมบัติที่ไม่ดีพอนั่นก็คือการที่เส้นใยนั้นไม่สามารถโค้งงอ และรวมตัวกันได้ดี จึงไม่สามารถนำมาปั่นเป็นเกลียวเส้นด้าย เพื่อที่จะทอเป็นผืนผ้าที่ดีได้

  ในระหว่างปี ค.ศ. 1924-1935 Antonio Ferretli สามารถผลิตเส้นใยจากหางน้ำนม (Casein) ได้เป็นผลสำเร็จ และได้ใช้ชื่อทางการค้าเป็นครั้งแรกว่า Lanital ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การผลิตเส้นใยโปรตีนสังเคราะห์จากหางน้ำนมก็ได้แพร่หลายไปยังประเทศอื่นๆ โดยผลิตขึ้นมาและใช้ในชื่อทางการค้าต่างๆกัน เช่น ในประเทศเยอรมันเรียกว่า Tiolan ประเทศฮอลแลนด์เรียกว่า Lactofil ประเทศอังกฤษเรียกว่า Fibrolene ประเทศอิตาลีเรียกว่า Merinova และสหรัฐอเมริกาเรียกว่า Aralac

  นอกจากการผลิตเส้นใยโปรตีนสังเคราะห์จากหางน้ำนมแล้ว นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นคว้า เพื่อผลิตเส้นใยโปรตีนจากถั่วเหลือง ถั่วลิสงและข้าวโพดได้ประสบความสำเร็จ เช่น Vicara ได้จากข้าวโพด Ardil ได้จากถั่วลิสง ปัจจุบันมีการผลิตเส้นใยโปรตีนสังเคราะห์เพียงไม่กี่ชนิด ได้แก่ Merinova Enkasa และ wipolan แต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมาก

 3. เส้นใยโพลีเมอร์สังเคราะห์ (Synthetic Polymer Fibers)

  เส้นใยสังเคราะห์จากสารเคมี (โพลิเมอร์) เป็นเส้นใยทีประดิษฐ์ขึ้นจากสารเคมีโดยวิธีการทางเคมี มีหลายชนิด เช่น ไนลอน โพลิเอสเตอร์ อะคริลิค โอลิฟิน เป็นต้น เส้นใยแต่ละชนีดมีส่วนประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน แต่ก็มีขั้นตอนในการผลิตที่คล้ายคลึงกัน

กรอบรูป เสื้อยืด กระเป๋า และอื่นๆพร้อมส่งทุกวันแบบ EMS ฟรี!!
กรอบรูป A4, กรอบรูปเปล่าขนาดต่างๆ