ฤดี

ใยปอ (Jute)

 แก้ไขล่าสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2559  |  เผยแพร่เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2555

เส้นใยปอเป็นพืชทีได้จากส่วนของลำต้น (Best Fiber) เช่นเดียวกับใยลินินและใยป่านรามี เริ่มมีใช้กันตั้งแต่ การเริ่มต้นของอารยธรรมในครั้งแรก ไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากนัก จนกระทั่งตอนปลาย ศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันปอเป็นเส้นใยที่ใช้กันมากชนิดหนึ่งของโลก โดยเฉพาะประเทศทีมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำ เพราะเป็นเส้นใยที่มีราคาถูก

ฤดี: เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า และสินค้าอื่นๆพร้อมส่ง EMS ฟรีทุกวัน
กรอบรูป, กรอบรูป A4, กรอบรูปเปล่าขนาดต่างๆ