ฤดี

เส้นใยอาซีเตด (Acetate)

 แก้ไขล่าสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2559  |  เผยแพร่เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2555

ประวัติความเป็นมา


ผู้พบวิธีการผลิต คือ Poul Schutyenberger ในปี ค.ศ. 1869 Acetate อาจเรียกอีกชื่อว่า เซลลูโลสอาซีเตด (Cellulose Acetate) จัดอยู่ในจำพวกใยเซลลูโลสดัดแปลง ซึ่งมีสองชนิด
คือ อาซีเตดและไตรอาซีเตต มีลักษณะต่างจากใยสังเคราะห์จากเซลลูโลสเรยอนทั้งในส่วนประกอบ
ของเคมีและกระบวนการผลิต คุณสมบัตที่จะสังเกตได้เห็นคือ เส้นใยเรยอน มีคุณสมบัติ ใกล้เคียงกับเส้นใย
เซลลูโลส ส่วนเสันใยอาซีเตดมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเส้นใยสังเคราะห์ทางเคมี เส้นใยอาซีเตด
หมายถึง เส้นใยที่ผลิตได้จากสารเซลลูโลสอาซีเตด

คุณสมบัติของใยผ้าอาซีเตด

คุณสมบัติของเส้นใยด้านกายภาพ

เสันใยอาซีเตดเป็นโพลิเมอร์ที่ประกอบด้วยโมเลกุลย่อยของ Cellulose Acetate มี Degree of polymerization ที่ 350-400

1. รูปร่าง
เมื่อดูจากกล้องจุลทัศน์ ภาพตามยาวจะมีเส้นขอบขนานกันและมีรอยยาวขนานกับเส้นขอบ
ภาพตัดขวางจะไม่กลม มีลักษณะเป็นพู่หรือหยักๆโดยรอบ
2. ความเหนียว
อาซีเตดมีความเหนียวค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับเส้นใยชนิดอื่น ๆ คือ
มีความเหนียว 1.2-1.5 กรัมต่อดิเนียร์ เมื่อเปียกความเหนียวจะลดลงเหลือเพียง 0.9 กรัมต่อดิเนียร์
3. การยืดหยุ่น
เส้นใยอาซีเตดจะมีค่า Elastic Recovery 100% ถ้ายืดออก
เพึยง 1% และค่านี้จะลดลงเรือย ๆ เมื่อดึงยืดออกมากขึ้น เช่น ถ้าดึงยืดออก 4% จะมีค่า EIastic
recovery เหลือเพียง 48-65% เท่านั้น
4. กาธดูดความชื้น
สามารถดูดความชื้นได้ที่สภาวะมาตรฐาน 6.5 และถ้าอากาศ แห้งจะเกิดสะสมประจุไฟฟัาสถิตได้
5. การทนความร้อน
เนื่องจากเส้นใยอาซีเตด เป็นเส้นใยในกลุ่ม
Thermoplastic flber ถ้าได้รับความร้อนสูงเกิน 177องศาเซลเซียส เส้นใยจะอ่อนตัว หลอมละลายเป็นของเหลว
คล้ายพลาสติก ถ้าร้อนมากยิ่งขึ้นจะลุกไหม้ ก้อนเถ้าเป็นสีดำกลมแข็งมีกลิ่นคล้ายนัำส้มสายชู
ถ้าเส้นใยถูกแสงแดดนาน ๆ จะลดความแข็งแรงลง
6. การคืนตัว
ผ้าอาซีเเตดมีคุณสมบัติการคืนตัวได้ดี ผ้าไม่ยับง่าย จับจีบถาวรได้
คุณสมบัติของเส้นใยด้านเคมี
กรดเข้มข้นเป็นอันตรายต่อเส้นใยอาซีเตด ทำให้เส้นใยลดความแข็งแรงลงและ
ขาดได้ ส่วนด่างทำให้เส้นใยเสียน้ำหนักและความอ่อนนุ่มลง
อาซีเตดละลายได้ในอาซีเตทฟีนอล และคลอโรฟอร์ม ไม่ทนต่อสารฟอกขาว คลอรีน
เพราะจะทำอันตรายต่อสีที่ย้อมและลดความแข็งแรงของเส้นใยลง ถ้าต้องการใช้สารฟอกขาวควร
ใช้ Oxygen Bleach (H2O2)

คุณสมบัติของเส้นใยด้านชีวภาพ
เนื่องจากมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเส้นใยสังเคราะห์มาก จึงมีคุณสมบัติสามารถ ทนต่อมอด แมลง และเชื้อราได้ดี


ประโยชน์ในการใช้สอย

ผ้าที่ทำจากใยอาซีเตดจัดเป็นผ้าที่มีความสวยงาม มีลักษณะเป็นมัน
คล้ายไหม สามารถผลิตได้ทั้งผ้าหนาและบาง นิ่มนวลและค่อนข้างแข็ง ซักน้ำความสะอาดได้ทั้งวิธี
ซ้กน้ำและซักแห้ง ไม่ควรบิดแรง ๆ เพราะอาจจะทำให้เส้นใยเปื่อย ขาดเร็วกว่ากำหนด และจะให้
เกิดรอยยับอยู่นานจางหายไปยาก เส้นใยอาซีเตดนิยมผลิตเพียงนำไปผสมกับเส้นใยชนิดอื่น ๆ
เช่น ไนลอน โพลิเอสเตอร์ ผ้าอาซีเตดใข้ตัดเสื้อผ้าสตรีและบรุษ ใช้ในงานประดิษฐ์ เช่น เครื่องใช้ใน
บ้าน เป็นต้น

ฤดี: เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า และสินค้าอื่นๆพร้อมส่ง EMS ฟรีทุกวัน
กรอบรูป, กรอบรูป A4, กรอบรูปเปล่าขนาดต่างๆ