ฤดี

ขนเฟอร์และขนสัตว์พิเศษต่างๆ

 แก้ไขล่าสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2559  |  เผยแพร่เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2555

ขนสัตว์พิเศษและขนเฟอร์ (Special Animal Fibers and Fur Fibers) ขนสัตว์ชนิดอื่นๆ นอกจากขนแกะ (Wool) แล้วนั้นจะจัดอยู่ในกลุ่มของขนสัตว์พิเศษ ซึ่งเป็นขนสัตว์ที่มีปริมาณน้อย หายาก และราคาค่อนข้างแพง จะได้จากสัตว์ในตระกูลแพะ อูฐ และขนเฟอร์ (Fur) แต่ละชนิดสามารถจำแนกได้ดังนี้

1. ขนจากสัตว์ตระกูลแพะ (Goad Family) ได้แก่ แพะแองกอร่า (Angora) จะได้ขนสัตว์ที่เรียกว่า ขนโมแฮร์ (Mohair) เเพะแคชเมียร์ (Cashmere) จะได้ขนสัตว์ที่เรียกว่า ขนแคชเมียร์ (Cashmere) แพะทั่วๆไปจะได้ขนสัตว์ที่เรียกว่า ขนแพะ

2. ขนจากสัตว์ตระกูลอูฐ (CameI Family) ได้แก่ ขนกัวนาโค (Guonoco) ได้ขนสัตว์ที่ เรียกว่า กัวนาโค, ขนลาม่า (LIama) ได้ขนสัตว์ที่เรียกว่า ลาม่า, ขนอัลปากา (AIpaca) ได้ขนสัตว์ที่เรียกว่า อัลปาก้า, ขนไวคูนา (Vicuna) ได้ขนสัตว์ที่เรียกว่า ไวคูนา

3. ขนจากสัตว์อื่น ๆ เรียกว่า ขนเฟอร์ (Fur) ได้แก่ ขนกระต่าย แองกอร่า (Mask Rat) ขพิงค์ (MInk) และขน Hare (สัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกระต่าย)

ขนสัตว์พิเศษต่างๆเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้วแบ่งเป็น 2 ส่วน ขนชั้นนอก อยู่บริเวณรอบนอกของลำตัวมี ลักษณะหยาบ กระด้าง ค่อนข้างแข็งและขาว ขนส่วนนี้ไม่นำไปทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม นิยมทอเป็นผ้า เนื้อหยาบ ให้ทำเครื่องเรือนและทอพรม ส่วนขนชั้นในอยู่บริเวณรอบในติดกับหนังสัตว์ มีขนสั้นนอก ปกคลุมอยู่ มีลักษณะอ่อนนุ่มเป็นเส้นละเอียด มีคุณภาพดีกว่าขนชั้นนอก ใช้ทำเสื้อผ้าเครื่องนุ้งห่ม และผ้าเนื้อดี

ฤดี: เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า และสินค้าอื่นๆพร้อมส่ง EMS ฟรีทุกวัน
กรอบรูป, กรอบรูป A4, กรอบรูปเปล่าขนาดต่างๆ