ฤดี

ลืมรหัสผ่าน / รีเซ็ทผ่านใหม่

ลืมรหัสผ่าน?

เนื่องจากรหัสผ่านของผู้ใช้ทุกคน ผ่านการเข้ารหัสซ้อนอีกชั้นซึ่งไม่สามารถถอดรหัสได้
เมื่อมีการลืมรหัสผ่าน ทางเราจึงจำเป็นต้องให้ผู้ใช้สร้างรหัสใหม่

โปรดกรอกอีเมลที่ต้องการรีเซ็ทรหัสผ่าน เพื่อเริ่มขั้นตอนการสร้างรหัสผ่านใหม่

E-mail: